Hakkında

SEZİN HAŞICI
Balıkesir’ de doğdu.Orta öğrenimini Bandırma’da tamamladı.1978 yılında İzmir
Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünden mezun oldu.1979 yılında Giresun’da
öğretmenlik görevine başladı.1980 yılında İzmir Buca Lisesinde resim
öğretmenliği görevini sürdürdü. İzmir’de orta öğretim kurumlarında çalıştı
ve2000 yılında İzmir Karataş lisesinden emekli oldu. 1987 yılında İzmir Dokuz
Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Grafik Anasanat Dalında lisans
eğitimini tamamladı. Resim çalışmalarını özgün baskı resim dalında yapan
sanatçının “linol,gravür, monoprint,ağaç baskı” özellikle çalıştığı baskı
teknikleridir. Resimlerinin konuları, çevredeki olaylar, gözlemlerin duygu ve
düşüncelerinde bıraktığı izlerden oluşur. Son dönemlerde akrilik tekniği ile
resimler de yapmaktadır .
Çok sayıda kişisel sergi açtı ve karma sergiye katıldı. Ekslibris derneği üyesidir.
Halen kendi atölyesi olan Etik Sanatevinde , baskıresim ve resim çalışmalarına
devam etmektedir.